Про Житомирське відділення УНП Житомирщина
Типове положення про відділення Нотаріальної палати України
Протоколи звітних конференцій за 2009 та 2011 р.р.
Стаття голови ЖОВ УНП Сєтака В.Я. до газети «Правовий орієнтир».
Інші цікаві матеріали з видання «Правовий орієнтир».
Узагальнення практики розгляду цивільних справ, підготовлене Франовською К.С.
Методичні рекомендації щодо застосування нотаріусами деяких положень цивільного та земельного законодавства при
 посвідченні правочинів, предметом яких є нерухоме майно.
Переваги нової системи державної реєстрації прав власності на нерухоме майно для громадян.
Меморандум про співпрацю між Житомирським обласним відділенням Української нотаріальної палати та Громадською
 організацією "Житомирська ріелторська палата".
Список нотаріусів станом на 01.04.2016 р.
Діяльність Житомирського відділення УНП
3 листопада 1993 року – створене Житомирське відділення нотаріальної палати України.
Першим Головою відділення обрано Нагірняка Миколу Федоровича.
9 лютого 2008 року – зареєстровано Положення про громадську організацію "Житомирське обласне відділення Української нотаріальної палати".
22 жовтня 2008 року – відбулося засідання Конференції ГО "ЖОВ УНП", на якій були обрані керівні органи Житомирського відділення, а саме: Рада Відділення, Ревізійна комісія Відділення, Комісія з питань професійної етики.
22 жовтня 2008 року – відбулося засідання Ради Відділення, на якій було призначено виконавчого директора Житомирського обласного Відділення Української нотаріальної палати.
30 жовтня 2008 року – відбулося засідання Ради Відділення, на якій було затверджено Положення про діяльність виконавчого директора Відділення та обрано заступників голови Ради.
1 листопада 2008 року – було зареєстровано зміни та доповнення до Положення про громадську організацію "Житомирське обласне відділення Української нотаріальної палати".
12 листопада 2008 року – відбулося засідання Ради Відділення, де були розглянуті пропозиції нотаріусів щодо вдосконалення Спадкового реєстру та Єдиного реєстру довіреностей і внесення змін та доповнень до Положень, що стосуються роботи відповідних реєстрів, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат"», визначені координатори по регіонам Житомирської області для вдосконалення роботи Відділення та взаємодії між членами ГО "ЖОВ УНП".
24 листопада 2008 року – відбулося засідання Ради Відділення, де були затверджені кандидатури на присудження відзнаки "Кращий нотаріус року".
08 грудня 2008 року – відбулося засідання Ради Відділення, на якій вирішили провести семінар з питань оформлення спадщини за участю представників Міністерства юстиції, що організовується Житомирським обласним відділенням Української нотаріальної палати спільно з Головним управлінням юстиції у Житомирській області, та визначено завдання координаторів на перший квартал 2009 року.
На даний час Відділенням ведеться роз'яснювальна та консультативна діяльність з приводу чинного законодавства.
У зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат"» членами Ради Відділення ведеться широка роз'яснювальна робота серед населення в засобах масової інформації, особливо увага приділяється оформленню спадщини приватними нотаріусами та повноваженню сільських рад.
Члени Житомирського обласного відділення Української нотаріальної палати беруть активну участь в методичній раді разом з представниками Управління юстиції в Житомирській області.
Юридична адреса відділення: 10014, м. Житомир, вул. Перемоги, 3
Голова відділення: Заріцька Євгенія Олександрівна
Стаття голови ЖОВ УНП Сєтака В.Я. до газети «Правовий орієнтир»
З метою захисту своїх професійних інтересів нотаріуси України створили громадську організацію – Українську нотаріальну палату – 22 квітня 1993 р. на конференції тоді ще державних нотаріусів, яка зареєстрована Міністерством юстиції України 8 червня цього ж року як добровільне громадське об'єднання нотаріусів на професійній основі для задоволення та захисту соціальних та інших інтересів нотаріусів.
Основними завданнями УНП є: підвищення ролі нотаріату в умовах формування в Україні ринкових відносин, престижу професії нотаріуса, створення умов для активної діяльності членів нотаріальної палати на основі єдності їх професійних інтересів; сприяння вдосконаленню діяльності нотаріусів-членів УНП по правовому обслуговуванню громадян, підприємств і організацій; надання членам УНП методичної та інформаційної допомоги; забезпечення захисту законних соціальних інтересів членів палати, реалізації їх прав; сприяння у захисті інтересів громадян та організацій при заподіянні їм шкоди з вини нотаріуса; сприяння розвитку міжнародних зв'язків з метою зміцнення наукових і професійних контактів членів нотаріальної палати, обміну досвідом, співробітництва з міжнародними організаціями нотаріату.
Нині УНП об'єднує більше 6000 державних і приватних нотаріусів, одночасно будучи їх захисником, порадником і організатором різних заходів. У всіх областях створені регіональні відділення. В окремих регіонах нотаріуси об'єдналися в асоціації, гільдії, які є колективними членами Палати. Українська нотаріальна палата є колективним членом Спілки юристів України.
З повним текстом статті можна ознайомитись тут.
Нагору
Узагальнення практики розгляду цивільних справ, проведене Франовською К.С.
Беручи до уваги відсутність своєчасних і ґрунтовних роз'яснень щодо застосування окремих новел законодавства та з метою формування єдиної нотаріальної практики, Рада ЖОВ УНП надає узагальнення судової практики, котре було проведено суддею Апеляційного суду Житомирської області Франовською К.С. з наступних питань:
 • встановлення факту родинних відносин;
 • встановлення факту перебування у фактичних шлюбних відносинах та факту реєстрації шлюбу;
 • встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу;
 • встановлення факту реєстрації усиновлення та факту усиновлення;
 • встановлення факту реєстрації народження та факту народження в певний час;
 • встановлення факту смерті;
 • встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії чи отримання допомоги по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню;
 • встановлення факту визнання батьківства та факту батьківства і материнства;
 • встановлення факту перебування на утриманні;
 • встановлення факту прийняття спадщини, місця її відкриття, та факту постійного проживання із спадкодавцем;
 • встановлення факту належності правовстановлюючого документу;
 • встановлення факту постійного проживання в Україні з метою набуття громадянства;
 • встановлення факту належності будівлі на праві приватної власності.
З матеріалами Узагальнення можна ознайомитись тут.
Нагору
Меморандум про співпрацю
МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ
між Житомирським обласним відділенням Української нотаріальної палати та Громадською організацією "Житомирська ріелторська палата"
Місто Житомир, 28 жовтня 2011 року.
Цей меморандум про співпрацю (далі – «Меморандум») укладається між Житомирським обласним відділенням Української нотаріальної палати та Громадською організацією "Житомирська ріелторська палата", діяльність яких розповсюджується на територію Житомирської області, з метою зосередження консолідованих зусиль у формуванні цивілізованого ринку нерухомості та єдності у практичній діяльності нотаріусів та ріелторів у Житомирській області, забезпечення якісного обслуговування населення області, створення позитивного іміджу нотаріуса та ріелтора.
ВИЗНАЧЕНО ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВЗАЄМОДІЇ ТА СПІВПРАЦІ.
запровадження морально-етичних стандартів професійної поведінки нотаріусів та ріелторів Житомирщини згідно діючого законодавства;
організація та проведення навчальних курсів, семінарів та конференцій з метою підвищення ділової кваліфікації i професійного рівня нотаріусів та ріелторів Житомирської області;
налагодження правової та роз'яснювальної роботи у засобах масової інформації;
активізація співпраці із представниками інших галузей юриспруденції (Головним Управлінням юстиції у Житомирській області, суддями, адвокатами, органами ДВС, МВС інше).
Для цього меморандуму при необхідності можуть бути внесені зміни та доповнення за взаємним письмовим погодженням сторін.
Усі суперечки між сторонами, що стосуються виконання та тлумачення цього меморандуму, регулюється шляхом проведення прямих переговорів між сторонами-підписантами цього меморандуму.
Кожна із сторін цього меморандуму призначає відповідальну особу за здійснення співробітництва між сторонами.
Цей меморандум набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє до двадцять восьмого жовтня дві тисячі дванадцятого року.
Кожна зі сторін може припинити дію цього меморандуму достроково, про що має повідомити у письмовій формі іншу сторону не пізніше, ніж за тридцять днів до закінчення відповідного терміну.
Припинення дії цього меморандуму не скасовує зобов'язань сторін, передбачених іншими досягнутими угодами.
Цей меморандум складено і підписано у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
Житомирське обласне відділенняГромадська організація
Української нотаріальної палати"Житомирська ріелторська палата"
місцезнаходження: м.Житомир,місцезнаходження: м.Житомир, вул.Шелушкова,
вул.Перемоги, №3№60, офіс 31
Голова _______________ В.Я.СєтакГолова ________________ В.В.Зайченко
Нагору
Список нотаріусів станом на 01.04.2016 р.
Пошук:Шукати
Банківські реквізити для сплати членських внесків:
Одержувач   ГО "ЖОВ УНП"
Код   36072389
р/р   26009205459100
АТ "Укрсиббанк" м. Харків
МФО 351005
Призначення платежу:   членські внески за  ____  кв.  20  ____  р.
Перша група Шоста група Одинадцята група
Друга група Сьома група Дванадцята група
Третя група Восьма група Тринадцята група
Четверта група Дев'ята група Чотирнадцята група
П'ята група Десята група
ГРУПА №1
П.І.П. / Дата народження / Координатор Статус № свідоцтва
Товянський Сергій Ярославович
 03.03.1957
Приватний 2856
Іващенко Наталія Олександрівна
 22.06.1971
Державний 3272
Висоцький Дмитро Ігорович
 24.05.85
Приватний 8867
Демчук Сніжана Петрівна
 04.03.1980
Приватний 7648
Клименюк Наталія Борисівна
 19.11.1972
Приватний 7176
Ковалевський Андрій Вячеславович
 17.03.1977
Приватний 5495
Косинський Сергій Олександрович
 27.03.1986
Приватний 9148
Кузьміна Леся Леонідівна
 10.04.1975
Приватний 5076
Слівінська Олена Борисівна
 24.04.1965
Приватний 2138
Толстіхіна Ніна Дмитрівна
 09.06.1974
Приватний 4303
Нагору
ГРУПА №2
П.І.П. / Дата народження / Координатор Статус № свідоцтва
Заріцька Євгенія Олександрівна
 27.07.1974
Приватний 3909
Алєксєєва Галина Ананіївна
 25.05.1956
Приватний 370
Андрус Анатолій Валерійович
 23.06.1978
Приватний 5147
Зубрицька Валентина Василівна
 02.05.1968
Приватний 3591
Ковальова Світлана Володимирівна
  
Приватний 8938
Кулініч Наталія Адамівна
 07.11.1975
Приватний 3734
Кулініч Руслан Валерійович
 07.11.1975
Приватний 3535
Поліщук Андрій Ігорович
 18.06.1983
Приватний 9137
Ситнік Тетяна Леонідівна
 02.05.1968
Приватний 5130
Фещенко Алла Сигізмундівна
 22.05.1963
Приватний 369
Фещенко Антон Олександрович
 17.10.1983
Приватний 6509
Нагору
ГРУПА №3
П.І.П. / Дата народження / Координатор Статус № свідоцтва
Рогальська Раїса Іванівна
 09.03.1963
Приватний 2855
Білецька Наталія Степанівна
 16.07.1978
Приватний 3965
Пріма Ніна Василівна
 11.12.1965
Приватний 367
Силін Сергій Володимирович
 14.05.1973
Приватний 7652
Силіна Наталія Володимирівна
 10.02.1974
Приватний 4021
Черпак Галина Антонівна
 01.01.1965
Приватний 1603
Нагору
ГРУПА №4
П.І.П. / Дата народження / Координатор Статус № свідоцтва
Сєтак Віктор Ярославович
 01.05.1972
Приватний 2569
Демецька Світлана Леонідівна
 22.08.1972
Приватний 2480
Драч Наталя Володимирівна
 20.04.1975
Приватний 8866
Катюха Олександр Віталійович
 07.05.1965
Приватний 3554
Котенко Лідія Іларіонівна
 04.04.1956
Приватний 3271
Малярчук Тетяна Іванівна
 25.03.1958
Приватний 366
Пилипчук Володимир Іванович
 24.05.1956
Державний 3755
Семенюк Вікторія Юріївна
 09.10.1982
Приватний 7175
Слюсар Валентин Володимирович
 02.11.1963
Приватний 371
Слюсар Людмила Анатоліївна
 05.07.1971
Приватний 3536
Ширяєва Олена Володимирівна
 02.07.1972
Приватний 2920
Нагору
ГРУПА №5
П.І.П. / Дата народження / Координатор Статус № свідоцтва
Гукова Наталія Євгеніївна
 25.02.1983
Приватний 8209
Євдокимов Сергій Михайлович
 30.08.1981
Приватний 7153
Бочелюк Віра Миколаївна
 19.11.197
Приватний 6860
Брох Алла Анатоліївна
 01.12.1974
Приватний 7173
Гаркуша Ольга Леонідівна
 28.12.1957
Приватний 2718
Доброльожа Віктор Віталійович
 02.08.1967
Приватний 2990
Кучерук Віта Валентинівна
  
Приватний 9047
Лубякова Галина Михайлівна
 01.02.1949
Приватний 368
Муревич Ірина Олександрівна
 06.07.1981
Приватний 7653
Павленко Петро Петрович
 25.06.1950
Приватний 7651
Савіцька Тетяна Валеріївна
 27.01.1972
Приватний 4713
Стражник Тетяна Олексіївна
 27.04.1979
Приватний 7174
Сіранчук Роза Василівна
 13.04.1963
Приватний 6510
Шевчук Людмила Миколаївна
 10.02.1981
Приватний 5473
Нагору
ГРУПА №6
П.І.П. / Дата народження / Координатор Статус № свідоцтва
Нагору
ГРУПА №7
П.І.П. / Дата народження / Координатор Статус № свідоцтва
Юрчук Наталія Іванівна
 17.08.1963
Приватний 374
Єрьомінська-Бойкова Інна Валеріївна
 10.07.1981
Державний 7743
Богатирчук Анатолій Миколайович
 30.06.1961
Приватний 3370
Богатирчук Віктор Анатолійович
 11.04.1985
Приватний 7098
Вовк Ганна Анатоліївна
 06.10.1982
Приватний 6522
Денисенко Ганна Анатоліївна
 20.08.1983
Державний 8210
Литвин Олександр Станіславович
 19.07.1963
Приватний 2433
Манелюк Михайло Іванович
 21.11.1950
Приватний 2955
Оленюк Дмитро Якович
 22.07.1954
Приватний 1785
Пашинський Олег Миколайович
 20.07.1963
Приватний 4617
Пашковський Ян Альбертович
 17.04.1954
Приватний 2257
Пшенична Єлізавета Сергіївна
 14.06.1981
Державний 6512
Ситнік Олена Борисівна
 09.12.1975
Державний 3192
Сітяшенко Вікторія Анатоліївна
 13.12.1966
Приватний 1467
Нагору
ГРУПА №8
П.І.П. / Дата народження / Координатор Статус № свідоцтва
Ружицький Олександр Дмитрович
 21.01.1983
Державний 7085
Борисюк Лариса Миколаївна
 10.01.1969
Приватний 2921
Качан Вікторія Олександрівна
 17.02.1975
Приватний 5158
Лавренюк Тетяна Григорівна
 19.04.1971
Приватний 3908
Люлевич Анатолій Іванович
 07.01.1963
Приватний 2925
Лінкевич Броніслав Адамович
 31.01.1966
Приватний 1436
Мякотіна Ніна Федорівна
 30.05.1947
Приватний 380
Петрук Світлана Петрівна
 28.11.1974
Приватний 5475
Плюйко Володимир Павлович
 20.10.1965
Приватний 4416
Якубовська Тетяна Олексіївна
 19.10.1956
Приватний 378
Нагору
ГРУПА №9
П.І.П. / Дата народження / Координатор Статус № свідоцтва
Чевкота Олена Анатоліївна
 12.11.1971
Приватний 8269
Ломакова Марина Іванівна
 05.07.1984
Державний 9091
Мошковська Зоя Іванівна
 07.04.1964
Приватний 3085
Паламарчук Алла Павлівна
 02.04.1971
Приватний 5588
Самойленко Анатолій Григорович
 27.02.1963
Приватний 3654
Серьожкіна Олена Миколаївна
 15.10.1981
Приватний 7172
Нагору
ГРУПА №10
П.І.П. / Дата народження / Координатор Статус № свідоцтва
Нагору
ГРУПА №11
П.І.П. / Дата народження / Координатор Статус № свідоцтва
Івчук Станіслав Станіславович
 10.02.1963
Державний 3985
Баранівська Оксана Сергіївна
 11.07.1982
Державний 8268
Зіневич Сергій Олександрович
  
Державний 3575
Кисіль Світлана Володимирівна
 20.11.1951
Державний 386
Кормінець Марина Миколаївна
 26.10.1982
Державний 5674
Кушнерчук Ольга Миколаївна
 22.01.1975
Приватний 2966
Левківська Галина Сергіївна
 17.01.1979
Державний 4417
Лугина Олександр Іванович
 09.11.1968
Державний 2103
Неборачко Ірина Віталіївна
 22.07.1962
Державний 7654
Паламарчук Ігор Васильович
  
Приватний 8678
Романчук Андрій Миколайович
 30.04.1979
Приватний 5074
Титюк Галина Миколаївна
 13.01.1962
Державний 1784
Фрусевич Ірина Вікторівна
 19.09.1972
Державний 5910
Фрусевич Віктор Іванович
 10.04.1967
Державний 4413
Шваб Оксана Валеріївна
 11.09.1978
Приватний 5016
Нагору
ГРУПА №12
П.І.П. / Дата народження / Координатор Статус № свідоцтва
Соляр Віталій Миколайович
 09.06.1973
Приватний 2708
Вовк Надія Миколаївна
 02.01.1947
Державний 382
Журбей Ірина Леонідівна
 04.09.1980
Приватний 6513
Журбей Володимир Леонідович
 10.10.1971
Приватний 8211
Липова Галина Остапівна
 10.04.1968
Державний 3775
Назарець Дмитро Володимирович
 14.03.1981
Державний 6882
Присяжнюк Василь Олександрович
 04.11.1958
Приватний 4616
Прогонний Євген Михайлович
 12.06.1957
Приватний 5052
Нагору
ГРУПА №13
П.І.П. / Дата народження / Координатор Статус № свідоцтва
Тимошенко Надія Сергіївна
 05.05.1983
Приватний 7154
Іваненко Олена Миколаївна
 04.04.1954
Державний 391
Бородавко Борис Борисович
 13.02.1961
Приватний 5673
Гальченко Тетяна Георгіївна
 17.07.1975
Приватний 7151
Камінська Людмила Василівна
 03.05.1967
Приватний 7084
Капранчук Оксана Володимирівна
 23.05.1972
Державний 6881
Мельниченко Наталія Михайлівна
 30.06.1979
Приватний 4412
Отрищенко Олег Іванович
 01.05.1963
Приватний 1783
Сотніченко Ірина Василівна
 01.12.1945
Приватний 390
Ходаківська Леся Володимирівна
 01.04.1976
Державний 7152
Януш Людмила Олексіївна
 14.01.1959
Приватний 5349
Нагору
ГРУПА №14
П.І.П. / Дата народження / Координатор Статус № свідоцтва
Вальчук Олег Миколайович
 09.07.1966
Приватний 6041
Власюк Петро Васильович
 28.10.1963
Приватний 5350
Мітніцький Юрій Георгійович
 08.04.1963
Приватний 5351
Пилипчук Адам Якович
 25.02.1943
Приватний 395
Пилипчук Людмила Адамівна
 08.07.1971
Державний 6514
Ставничий Олександр Володимирович
 05.08.1978
Державний 9193
Станіславчук Олександр Валерійович
 29.11.1977
Приватний 3986
Фещук Василь Андрійович
 14.01.1958
Державний 7253
Ходаківська Леся Миколаївна
 18.01.1973
Приватний 4481
Чистяков Андрій Олександрович
 18.11.1978
Приватний 6511
Нагору
Збільшити
Вид зі скверу на Преображенський кафедральний собор.
Далі...
Збільшити
Хрестовоздвиженська церква.
Далі...
Збільшити
Михайлівський кафедральний собор, побудований у 1856 році на власні кошти житомирським купцем Михайлом Хаботіним.
Далі...
Збільшити
Старовинний монастир над берегом Тетерева. Мальовничу місцевість Тригір'я оспівав письменник Олександр Купрін.
Далі...
Збільшити
Пам'ятник генералу-фельдмаршалу М.І.Кутузову у Володарськ-Волинському – видатний полководець жив тут у 1802-1805 р.
Далі...
Збільшити
Сільська церква у с.Краєвщина Володарськ-Волинського району.
Далі...
Збільшити
Благодатна поліська земля дала світові видатну українську поетесу Лесю Укаїнку. Про її життя і творчість розповідає літературно-меморіальний музей у Н.-Волинському.
Далі...
Збільшити
Монастир ордену Босих Кармелітів у Бердичеві.
Далі...
Збільшити
Свято-Ольгінська церква на березі річки Вуж у Коростені.
Далі...
Збільшити
Коростень. Пам'ятник князю Малу.
Далі...
Збільшити
Спасо-Преображенський собор в Овручі.
Далі...
Збільшити
Костьол святої Варвари у Бердичеві, де 2 березня 1850 р. вінчалися Оноре де Бальзак та графиня Евеліна Ганська.
Далі...
Збільшити
Зруйнований замок Терещенків у Денишах, збудований за кресленнями архітектора П.І.Голандського у XIX сторіччі.
Далі...
Збільшити
Один з маєтків роду Терещенків у с.Турчинівка Чуднівського району.
Далі...
Збільшити
Замок Терещенків у селищі Червоне, збудований в неоготичному стилі архітектором Городецьким або його послідовниками.
Далі...
Нагору
Copyright © Відділення нотаріальної палати України в Житомирській області
Design by  Igor V. Karpenko,  2010-2019
Наші контакти:
10014, м. Житомир, вул. Перемоги, 3
тел: 47-23-47