Преса Новини
Стаття ПН Віктора Доброльожи "Попит на професію нотаря зростає".
Стаття ПН Олени Котик "Нотариус – творец и модельер будущего".
Попит на професію нотаря зростає
ПОПИТ НА ПРОФЕСІЮ НОТАРЯ ЗРОСТАЄ
Віктор ДОБРОЛЬОЖА, приватний нотаріус Житомирського районного нотаріального округу.
До речі, першими в Житомирській області і одними з перших в Україні свою приватну нотаріальну діяльність розпочали Михайло Тимофійович Данілейко (в м.Бердичів) та Олена Володимирівна Котик (в м.Житомир). Неймовірно, але тоді на цих двох "приватних ластівок" припадало... 49 їхніх колег із держнотконтор. Сьогодні, коли попит на професію нотаря продовжує невпинно зростати, пропорція між державним і приватним секторами в області дещо інша: на кожного державного нотаріуса нині припадає два приватних, або 46 на 92 в абсолютних цифрових показниках.
Дивним чином змінилося за ці роки середньостатистичне навантаження: якщо 16 років тому державний нотар вчиняв у середньому 3728 нотаріальних дій, то у поточному році ця цифра зменшилася до 1564 (або майже у 2,5 рази!). У їх приватних колег, навпаки, простежується протилежна динаміка: в середньому 1292 дії за 6 місяців поточного року проти 1124 нотаріальних дій за весь 1994 рік.
Звісно, сухі цифри далеко не повним чином відображають сутність тих внутрішніх процесів, котрі відбуваються у вітчизняному нотаріаті взагалі і у житомирському – зокрема. Криза кризою, а кількість колег-приватників, що в умовах жорсткої і не завжди добросовісної конкуренції в змозі упродовж року видати на-гора більше як 10 тис. дій, щороку зростає. І хоча 155 іпотечних договорів та 132 договори застави за 6 місяців 2010 року – це небагато, особливо у порівнянні із докризовим періодом, роботи вистачає всім. Бажаєте переконатися? Тоді уважно вчитайтеся у ці цифри, котрі характеризують нашу з вами спільну діяльність за 1-ше півріччя поточного року: посвідчено 3681 договір відчуження нерухомості та 1675 договорів відчуження землі, оформлено 270 угод щодо оренди транспорту та 1394 заповіти. Чимало було й довіреностей – загалом більше 21 тисячі, практично 60% яких – так звані "генералки", палким прихильником яких нині є чи не кожен нотар. Як і завжди, левову частку роботи складали копії – засвідчено майже 89 тисяч копій різноманітних документів (і це без врахування численної частки "абітурієнтських", що припали на липень, а тому в статистичний звіт за 1-ше півріччя не потрапили). Разом із майже 20 тисячами засвідчень справжності підписів сумарно це дало 154857 нотаріальних дій, тоді як за весь 1994 рік було вчинено 188853 нотаріальні дії. Варто зазначити, що і кількість працюючих в сфері нотаріату тоді була значно меншою – 51 особа проти… 138 нині.
Незаперечною ознакою сьогодення є й активна робота "приватників" на "спадковій" ниві: практично кожна п'ята спадкова справа заводиться зараз приватним нотарем. Проте до справжньої продуктивності держнотконтор "неофітам від спадщини" поки ще далеко, оскільки державними нотаріусами впродовж січня-червня 2010 року видано у 12(!) разів свідоцтв про право на спадщину більше, ніж їхніми приватними колегами (9591 ДНК проти 791 ПН).
Характерно, що як і 16 років тому, в нотаріаті домінують жіночі обличчя: на 10 нотарів-чоловіків припадає 14 їхніх чарівних колежанок. Зусиллями наших нотарів створено і утримується додаткових 27 робочих місць. Проте не це є головною "родзинкою" нотаріату Житомирщини, оскільки нині нотаріат області – це численні династії фахівців з великої літери: Лубякова-Шевчук, Шеніна-Сербіна, Кисіль-Зіневич, Ліпіїн-Камінська, Доброльожа-Неборачко, Самійленко-Мошковська, брати Оленюки, родини Слюсарів, Ткаченків, Можаровських, Богатирчуків, Силіних, Фещенків, Журбей, Кулінічів, Піскунів, Пилипчуків, Фрусевичів, Качан…
Отже, і цифри, і факти незаперечно свідчать про те, що нам справді є чим пишатися, є з кого брати приклад.
Вітаючи в нашій чисельній нотаріальній родині нових колег і шануючи досвідчених ветеранів, ми підтримуємо нескінченність поколінь. Бо сьогодні – лише мить, а завтра – це вже історія. І ми причетні до історії професійного нотаріату Житомирщини, бо створюємо цю історію повсякчас, кожен окремо і всі разом. І через 20-30 років ми самі станемо історією, сподіваюсь, суто позитивною та вартою уваги наших нащадків і прийдешніх поколінь нотарів Полісся.
Нагору
Нотариус – творец и модельер будущего
НОТАРИУС - ТВОРЕЦ И МОДЕЛЬЕР БУДУЩЕГО
Елена КОТИК, частный нотариус Житомирского городского нотариального округа, член Академии нотариата Украины – председатель Житомирской областной ячейки АНУ.
Научное глобальное прогнозирование и моделирование будущего в конце прошлого тысячелетия выделило несколько основных блоков проблем современности, один из которых заслуживает особого внимания – проблема выживания современной человеческой цивилизации, решение которой зависит от изменения ценностных приоритетов человека.
Чтобы мыслить осознанно, масштабно, планетарно, необходимо перенести активность на познание и осознание места человечества в Мироздании, его планетарной деятельности. Особую актуальность в связи с этим приобретёт исследование человеческого мышления как научного феномена. Единственным путём к выживанию современной цивилизации станет переход от развития материального производства с его принципами приоритета денег и власти – к освоению духовной, моральной сферы человеческого существования с принципами гуманизма и творчества.
Такие изменения возможны только лишь в том случае, когда каждый человек прочувствует необходимость жить и думать по-другому. В любой профессиональной сфере одновременно с необходимыми стандартами и нормами главенствующую роль приобретёт творчество и мастерство. Желание творить во благо человечества – основа новой формы профессионализма в любой сфере человеческой деятельности. Достичь этого возможно при наличии у каждого человека чувства любви к окружающему миру. Оно появится у современного человека только от осознания близости планетарной катастрофы – если не будешь любить мир, в котором ты живёшь, этот мир погибнет вместе с тобой. Поэтому разговоры о конце света настолько актуальны и популярны.
Профессиональная деятельность юриста-нотариуса играет огромную роль в формировании новой ценности – индивидуальной осознанности. Например, одним из самых основных предметов деятельности нотариальных контор является переоформление имущественных прав собственности от умершего собственника на живого наследника. А это означает, что проблема смерти (гибели, краха, крушения надежд, лишения самого ценного и дорогого) ежедневно присутствует в профессиональной сфере нотариуса. Находясь бок о бок со смертью, нотариус, впрочем, как и священник или врач, сталкивается с таинством особого рода, которое способствует изменению сознания человека, его ценностных ориентиров, заставляет задуматься о смысле жизни и о своём месте в настоящей реальности. Нотариус не может жить и работать, не используя ежеминутно моральные и этические нормы. А в промежуток от 9 утра до 18 вечера семь тысяч нотариусов Украины в своих кабинетах практически одновременно решают вопросы нравственности, морали, этики, поскольку ведут беседы с наследниками, объясняя им положения наследственного права и выслушивая разнообразные жизненные драмы. Огромное количество позитивной энергии сострадания, добра, заботы, любви к людям, внимания и старания, соблюдения законности и морали вырабатывается ими при этом. Огромный позитив несут отношения доверия друг к другу.
Составляя документы на долгие годы вперёд (от 1 года до 75 лет), нотариус моделирует правоотношения будущего для своего клиента, и поэтому он обязан относиться к своим профессиональным обязанностям позитивно, серьёзно и ответственно, осознанно и творчески, соблюдая нормы закона и определённые стандарты, при необходимости применяя аналогию закона и права, не допуская при этом возникновения в будущем спорных и конфликтных ситуаций.
Представить сегодня ситуацию будущего, которая произойдет через 3-5-10 лет и более, способен лишь тот юрист, который готов от всей души, от всего сердца помогать своему клиенту. Который способен проникнуться проблемами своего посетителя, принять в них активное участие, воспринять их как свои собственные. Тогда мысль летит вперёд, и начинают проявлять себя различные варианты определённых событий. Нотариус их может озвучить, описать, нарисовать возможные схемы и таблицы, то есть раскрыть и показать клиенту последствия его сегодняшнего решения: те жизненные ситуации, которые возникнут в будущем, если в сегодняшнем дне он примет определённое волевое решение в форме составленного договора или удостоверенного правового действия. Выбор всегда остаётся за клиентом. Это аксиома. Моделируя будущее, нотариус лишь показывает ему различные варианты развития событий, но советовать или рекомендовать следовать одному из возможных путей нельзя. Клиент должен сам определиться в своих желаниях и своём волеизъявлении, тем самым оставляя ответственность в выборе за собой, не перекладывая её на нотариуса.
Подобный метод работы нотариуса способствует изменению ценностных ориентиров как самих юристов, так и их клиентов, выводя на первый план морально-гуманистический критерий общения, а не денежный, материальный, и помогает найти ответы на вопросы: "Каким образом современный юрист-нотариус способен изменить стандартное мышление нотариуса-регистратора на творческое мышление нотариуса-модельера будущего?", "Как проявить душевность, творчество и любовь к каждому посетителю?", "Как научиться составлять документы сроком хранения от года до семидесяти пяти лет и более?", "Каким образом совершить нотариальное действие, чтобы в будущем оно не оспаривалось в суде?"…
Относясь к своей деятельности как к творчеству особого рода – моделированию позитивного будущего, нотариус внесёт свою лепту в сохранение жизни на планете Земля, помогая в решении проблемы выживания современной человеческой цивилизации.
Нагору
25.03.2019
Вітаємо з Днем Народження! Сьогодні святкує приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Малярчук Тетяна Іванівна. Ми пишаємось, що нам випала можливість працювати з Вами і…
17.03.2019
Вітаємо з Днем Народження! Сьогодні святкує приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Ковалевський Андрій Вячеславович. Щиро бажаємо найкращого. Нехай кришталева чаша Вашого життя буде наповнена…
14.03.2019
Вітаємо з Днем Народження! Сьогодні святкує державний нотаріус Романівського районного нотаріального округу Назарець Дмитро Володимирович. Прийміть наші найщиріші побажання міцного здоров'я, особистого щастя, невичерпної енергії…
09.03.2019
Вітаємо з Днем Народження! Сьогодні святкує приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Рогальська Раїса Іванівна. Бажаємо Вам міцного здоровя, щастя, благополуччя, гарних успіхів у будь-яких…
04.03.2019
Вітаємо з Днем Народження! Сьогодні святкує приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Демчук Сніжана Петрівна. Дозвольте в цей святковий день побажати Вам, чудовій людині і…
03.03.2019
Вітаємо з Днем Народження! Сьогодні святкує приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Товянський Сергій Ярославович. Ми пишаємось, що нам випала можливість працювати з Вами і…
Архів новинАрхів новин
Copyright © Відділення нотаріальної палати України в Житомирській області
Design by  Igor V. Karpenko,  2010-2019
Наші контакти:
10014, м. Житомир, вул. Перемоги, 3
тел: 47-23-47